Land Rover chiptuning

Land Rover Freelander Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Land Rover Freelander 1.8 117 117 LE 130 LE 160 NM 181 NM
Land Rover Freelander 2.0 D 98 98 LE 128 LE 210 NM 262 NM
Land Rover Freelander 2.0 TD 129 129 LE 156 LE 284 NM 355 NM
Land Rover Freelander 2.0 Td4 109 109 LE 140 LE 260 NM 343 NM
Land Rover Freelander 2.0 Td4 112 112 LE 145 LE 260 NM 343 NM
Land Rover Freelander 2.5 V6 117 117 LE 194 LE 240 NM 265 NM
Land Rover Freelander 2.5 177 177 LE 192 LE 240 NM 274 NM
Land Rover Freelander 3.2 i6 233 233 LE 250 LE 317 NM 361 NM
Land Rover Freelander 2.2 TD4 150 150 LE 222 LE 420 NM 500 NM
Land Rover Freelander 2.2 TD4 152 152 LE 183 LE 400 NM 480 NM
Land Rover Freelander 2.2 TD4 160 160 LE 188 LE 400 NM 480 NM
Land Rover Freelander 2.2 SD4 190 190 LE 222 LE 420 NM 485 NM

 

Land Rover Defender Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Land Rover Defender 2.5 TD 109 109 LE 140 LE 255 NM 314 NM
Land Rover Defender 2.5 TDI113 113 LE 135 LE 265 NM 330 NM
Land Rover Defender 2.5 TD5 122 122 LE 150 LE 300 NM 380 NM
Land Rover Defender TD4 122 122 LE 155 LE 360 NM 420 NM

 

Land Rover Discovery Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Land Rover Discovery TD5 138 138 LE 173 LE 300 NM 387 NM
Land Rover Discovery TDV6 190 190 LE 223 LE 445 NM 556 NM
Land Rover Discovery 4.0 185 185 LE 200 LE 340 NM 390 NM
Land Rover Discovery 4.4 V8 299 299 LE 319 LE 426 NM 477 NM
Land Rover Discovery 2.7 TDV6 190 190 LE 220 LE 445 NM 515 NM
Land Rover Discovery 3.0 SDV6 211 211 LE 261 LE 520 NM 615 NM
Land Rover Discovery 3.0 SDV6 249 249 LE 279 LE 600 NM 667 NM
Land Rover Discovery 3.0 TDV6 245 245 LE 280 LE 600 NM 702 NM
Land Rover Discovery 2.0 SD4 240 240 LE 266 LE 500 NM 550 NM
Land Rover Discovery 2.0 TD4 180 180 LE 210 LE 430 NM 490 NM
Land Rover Discovery 3.0 TD6 249 249 LE 286 LE 600 NM 660 NM
Land Rover Discovery 3.0 TD6 258 258 LE 298 LE 600 NM 667 NM

 

Land Rover Discovery Sport Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Land Rover Discovery Sport 2.0 SI4 240 240 LE 260 LE 340 NM 375 NM
Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 180 180 LE 190 LE 380 NM 440 NM
Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 150 150 LE 190 LE 380 NM 440 NM
Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 190 190 LE 220 LE 420 NM 490 NM